سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

1

مشاوره انتخاب محصول

1

تهيه طرح هاي توجيهي

1

طراحي کارخانه و مشاوره در ساخت بنادر صنعت تجهیزات پزشکی

1

ساخت و تامين ماشين آلات تخصصی تجهیزات پزشکی