سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

شب آفتابی - رادیو اقتصاد - قسمت اول