سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

گزارش خبرگزاری صداوسیما