سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

مصاحبه خانم شقایق رمضان مدیر عامل شرکت رابین سنجش ایرانیان