سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

آموزش

  امکانات آموزشی در "نیامش"
برنامه آموزشی شامل :
1-تحقیق و توسعه و تجاری سازی فن آوری و طرح های دانشگاهی در حوزه صنعت سلامت

2-طرح توجیهی و توسعه کسب و کار (از ایده ،سرمایه گذاری ،ثروت)

3-آشنایی  فرآیند کلید در دست کارخانجات صنعت پزشکی (Turn key)

4-روش های طراحی و توسعه و صادرات خدمات مهندسی ،انتقال تکنولوژی(ارتباطات ،موانع سرراه ،فرصت ها،تهدیدها)

5-ارتقاء،سطح علمی صنعت پزشکی جامعه با شناخت محصولات و تجهیزات  پزشکی

6-فرآیند دانش بنیان محصول و سازمان در صنعت سلامت

7-فرآیند حضور در نمایشگاه ها ،سمینار،همایش ملی و بین المللی(اجرا،دستاوردها،مهندسی معکوس جهت تولید محصول )

8-روش های نوین بازاریابی و فروش در سطح جهانی صنعت سلامت

9-آشنایی با الزامات و تشریع الزامات ISO13485:2016

10-آشنایی با مدیریت ریسک تجهیزات پزشکی ISO 14971

11-آشنایی با CE Marking تجهیزات پزشکی 93/42/EEC

12-آشنایی با تکنیکال فایل محصولات بصورت عملی Work Shop 

13-آشنایی با GMP(Good Manufacturing Practices) در صنعت پزشکی

14-معتبر سازی فرآیند استریل (صحه گذاری با DQ،OQ،PQ،IQ)