سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی