سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

به روز رسانی اطلاعات و دانش فنی


به روز رسانی دانش فنی به شرح زیر امکان پذیر است :
1-بازدید از سایت های اطلاعات فنی از شرکت های بزرگ 
2-بازدید از سایت های اطلاعاتی سازمان های استاندارد بین المللی 
3-بازدید از سایت های نمایشگاه ها و همایش های تخصصی صنعت تجهیزات پزشکی 
4-بازدید از نمایشگاه های اختصاصی صنعت تجهیزات پزشکی 
5-حضور در نمایشگاه ها با غرفه آرایی و ملاقات با کارشناسان این صنعت 
6-مطالعه و بررسی کتب و نشریات تخصصی به روز 
7-الگوبرداری از سازمان ها با فرایندهای موفق (Bench Marking)
8-ایجاد آرشیو فنی در سازمان و جمع آوری اطلاعات به روز 

فرهنگ سازی سرمایه گزاری  در صنعت سلامت 

موضوع اصلی فعالیت شرکت "نیامش" جذب مخاطبان بیشتر در راستای سرمایه گزاری در حوزه "سلامت" با ایجاد و ساخت کارخانه کارگاه های تولید تجهیزات پزشکی می باشد در این خصوص نیاز به فرهنگ سازی سرمایه گزاری در صنعت سلامت دارد .

عدم آگاهی از فرهنگ سرمایه گزاری مدرن و بروز باعث تشدید خواب سرمایه در کشور و رغبت سرمایه گزاران به پیگیری از فرهنگ جاری سرمایه گزاری خواهد بود .
در نتیجه گیری نسبت به انگیزه کافی در مشارکت سرمایه گزاران در صنعت "سلامت " و خرید ماشین آلات تجهیزات پزشکی می توان به این مورد اشاره کرد که عدم آگاهی و آشنایی سرمایه گزاران در این حوزه باعث کمرنگ بودن سرمایه گزاری در این صنعت شده است .
لزوم ایجاد پایگاه های خبری و دانشی و گسترش آگاهی در حوزه فعالیت های اقتصادی و ثبات بازارهای این حوزه در زمان های کوتاه و بلند می توان فرهنگ سرمایه گزاری این بخش در اقتصادی کشور را بنا نهاد .از این رو تبلیغات در عرصه عموم بسیار لازم و در آگاهی دادن به سرمایه گزاران بسیار هائز اهمیت است .
عدم حمایت دولت و دستگاه ها،عدم آشنایی سرمایه گزاران با دانش تولید مدرن و بازارهای اقتصادی مدرن باعث رکود فعالیت در حوزه های صنعتی است .با معضلاتی که عنوان شد برای حل مساله توجه سرمایه گزاران به حوزه های صنعتی بویژه صنعت سلامت و تجهیزات پزشکی و سرمایه گزاری در آن باید نمونه سازی کرد .

نمونه سازی یا الگوسازی می تواند بسیاری از سوالات و ابهامات افراد را نسبت به شناخت بهتر حوزه سلامت و سرمایه گزاری در آن بیانجامد .

"نیامش" در مسیر توسعه فعالیت های خود به بزرگترین مجموعه سرمایه گزار در این حوزه شناخته می شود .

الگوسازی با توجه به میزان سرمایه گزاری ها ،توانایی ها ،پتانسیل ها در اشاعه اعتباری نیامش و محبوبیت این مجموعه به صورت پنهانی روند جوسازی،فرهنگ سازی و جلب توجه سرمایه گزاران را در برخواهد گرفت .