سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

سمینار

"ضیافت ایده و سرمایه "
این گردهمایی در اردیبهشت 94 برگزار شد و دراین گردهمایی موضوعات درمورد نحوه سرمایه گزاری،راه های سرمایه گزاری و اشنایی با فضای تجهیزات پزشکی بررسی شد و ایده پردازان و سرمایه گذاران با یکدیگر دریک محفل حضور داشتند.
گردهمایی در راستای استفاده درست سرمایه برای ایده مناسب پرداختن به ایده استراتژیک مناسب تر از پرداختن به برنامه استراتژیک برگزارشد.با توجه به فضای رقابتی در کسب وکار در کشور و رویکرد های متفاوت درارتقا سطح درامد ،اشتغال زایی،شرکت نوایده اندیشان از تمامی صنعتگران،متقاضیان کار،دانشجویان ،کارافرینان و ایده پردازان و سرمایه داران دعوت به عمل آورد که دراین گردهمایی که  درمورد نحوه سرمایه گزاری،راه های
سرمایه گزاری و اشنایی با فضای تجهیزات پزشکی است حضور داشته باشند .