سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

برنامه علم تا ثروت