سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

برنامه زنده ی شبکه ایران کالا با حضور جناب دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی