سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

مصاحبه خانم روکسانا معتبر رییس هیت مدیره آوان طب معتبر