سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

پایگاه اطلاعاتی صنعت تجهیزات پزشکی

"نیامش" به عنوان بانک اطلاعاتی در خصوص اطلاعات مربوط به "صنعت تجهیزات پزشکی" شناخته شده است که شامل اطلاعاتی در خصوص نوع سرمایه گزاری ،محصولات پزشکی و کاربرد آن ،مواد اولیه مصرفی،تکنولوژی و دانش فنی ساخت،سرانه مصرف و میزان تولید داخلی و واردات ،استانداردهای ملی و بین المللی محصولات ،قوانین و مقررات ملی و بین المللی صنعت سلامت ،سیستم های مدیریت کیفیت و نشان های مربوط به صنعت سلامت ،ماشین آلات و تجهیزات مربوط ،آزمون ها و آزمایشگاه های مورد تایید ،آموزش های مورد نیاز و سرفصل های آن ،وضعیت تولید محصولات پزشکی در جهان بر اساس موقعیت جغرافیایی ،چگونگی رشد و بازده سرمایه صنعت سلامت در دنیا ،سودآوری و چگونگی فروش این گونه محصولات در جهان و .... می باشد .