سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

1

البسه و شان و گان جراحي

1

ساکشن تيوب و ساکشن باتل

1

سه راهي آنژيوکت

1

ست سرم

1

اسپکلوم واژينال

1

دستگاه تولید کلاه آکاردونی

1

دستگاه تولید زیرانداز پالپ(الیاف)با پودر جاذب

1

خط تولید لوله تراشه با کاف و بدون کاف

1

خط تولید و بسته بندی ست پانسمان رسیور دار

1

خط تولید کیسه ادرار