سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

1

خط تولید نازوگاستریک

1

خط تولید لوله فیدینگ

1

خط تولید سوند نلاتون

1

خط مونتاژ ،بسته بندی و استریل نخ جراحی

1

خط تولید سافت سرم

1

خط تولید تروکار لاپراسکوپی

1

خط تولیدو بسته بندی و استریل لاریژیال ماسک

1

خط تولید ،بسته بندی و استریل کیسه خون

1

خط تولید آمالگام

1

خط تولید ،بسته بندی و استریل ست لوله های ونتیلاتور