Tibb sənayesi web site investisiya ekspertizası

1

Eksperimental və vakuum test boruları

1

Elektrod sinə

1

Hər növ insulin qələmlərinin istehsal xətti

1

Ürək balonu istehsal xətti

1

İnfiltrator şpris istehsal xətti

1

Gidewire İstehsal Xətti

1

Arteriya vərəqlərinin İstehsal Xətti

1

Təzyiq interfeysi istehsal xətti

1

Wi kanktor (bağlayıcı) istehsal xətti

1

Çantasız oksigen maskının istehsal xətti

1

لوله هاي آزمايش وکيوم دار ونوجکت

2

چست الکترود